Protokoll över FF's möte på Kimramåla 15/7-00

Närvarande: Ola,Jonas,Calle,Anders,Johan,Henrik,Ida,Johanna,Håkan.V,Håkan.W.

Mötets ordförande blir Ola/Jonas, sekreterare blir Ola, Protokolljusterare Håkan Vejvi.
Övriga poster anses överflödiga.

* Mötet öppnas.

* Anders sprang och beställde ett sexpack öl utav ett par andra vänner som skulle till affären.

* Det bestämdes väl mer eller mindre att 25 svarta tröjor med vitt tryck skulle beställas,
  då mängden gjorde styck-priset lägre. Ett (par) förslag till detaljändring av trycket ska
  produceras, Detta rörande webb-adressens närvaro på loggan. Ola gör väl ett par.

* Anders sprang och beställde ett sexpack öl till då han kom på att han behövde två.

* Det bestämdes att ide'n om att tillverka ett par tre mindre flaggor till var bra. Dessa 
  flaggor ska sedan skeppas ut till olika delar i vårt land för att göra föreningen uppmärksammad
  på flera ställen samtidigt. Vem som ska göra dessa bestämdes ej.

* Fler kvinnliga representanter behövs. Anders flickvän Amanda och Calles kompis Karin beslutades
  att tillfrågas.

* Det beslutades att mer info om medlemmarna borde finnas på hemsidan. Detta tas itu med under
  hösten.

* Fråga om att lägga in direktlänkar på index-sidan till aktuella punkter runtom på sidan,
  behandlades. -Jag ska kolla lite på det ...sa Ola.

* Jonas ville ta över ordförandetiteln och dess åtaganden. Ingen hade något problem med det.
  
* Mötet avslutades. (Festen fortsatte däremot)