Protokoll över FF's möte på klipporna vid Gunnarsökampingen 29/7-99

Närvarande: Ledamöter Jonas, Ola, Calle, Erick och supplemang Anders.

Mötets ordförande tillika sekreterare blir Ola, övriga poster anses överflödiga för stunden.

* Dagordningen... är bra.

* FF's officiella påse innehållande viktiga papper/byråkrati bestäms. Det blev en ICA-kasse
 från KB-hallen i Oskarshamn, som inhandlades medelst en krona som återvanns ifrån en PET-
 flaska, donerad av Jonas.

* Bestäms enhälligt att vi ska tillverka visitkort eller motsvarande för snabb och bekväm
 utdelning av hemside-address. Lapparna ska innehålla Loggan, web-addressen, slogan.
 Ola gör detta (underförstått, då ingen annan jävel kommer att ta sig an det).

* Stadgarna tröskas igenom sporadiskt för att upptäcka ett behov av separat ordlista eftersom
 fackuttrycken har potential att bli så många att de knappast platsar bland författningarna.
 Nya ord: "Punk" och "Nödraketer" (dåligt). Ola gör även detta (som allt annat).

* Stödmedlemskapsintyget besiktigas, godkännes under ideliga skrattsalvor till följd av ett
 smärre stavfel.

* Medlemskapsansökan plöjes även den. Exakt vilken Nationalitet har Classe Royal. Osäkerhet
 i sällskapet krävde en ordentlig koll.

* Ledamot Calle upptäcker ett par grabbar tiotalet metrar från oss sittande till att hinka
 de rättfärdigas öl, och det beslutas om att överlämna en flyer till dessa. Calle upplyses
 om sannolikheten att männen är av utländskt påbrå, ok, verkställande.
 74 sekunder senare: Calle återvänder med flyern, utan att ha kunnat göra sig förstådd på
 varken svenska eller engelska. De var tysktalande. Mötet fortsätter, men utan glada tillrop :)

* En skål lättar upp stämningen. En skål för skålen.

* Ett tillägg till Medlemskapsansökan: Denna skola tagas med hem för ifyllnad under längre period.
 Ola gör detta (..redan gjort. /Ola).

* Nya kandidater gås igenom: Fredrik (omprövning), Göran, (Thereses bror?), David?, Johannes,
 Petter, Johan G, Karin B, Internet-folket, (Henke lumpen). Vidare info när ansökningarna har
 gått ut och kommit tillbaka.

* Bordlägger frågan om underföreningar eller vad det ska kallas, Men ändå finns visst intresse
 av en typ av utskott som knyter an till bastubad.

* En annan person avslås som möjlig kandidat (enhälligt). Detta kan låta grymt men det är detta
 som avses med "en grundlig personlig evaluering från styrelsens sida av personens 
 mogenhet/lojalitet gentemot FF/drickarbenägenhet osv." för att citera stadgarna §8. Flera
 ledarmöter känner personen (även väl) och kom överens om att inte nämna några namn.

* Anders L röstas enhälligt in i Styrelsen.

* På förslaget att under årsmöten borde varje deltagare obligatoriskt ha ett sexpack med, håller
 majoriteten med. (Till detta mötet hade alla dock två sexpack med... :)

* Det bestäms också att foton på alla medlemmar skall i större utsträckning eftersträvas till
 scanning och införelse på hemsidan.

* Mötet avslutas. (Festen fortsätter däremot)