Här kommer tre små tips som har och göra med själva burkarna som fållen kommer i. Nu är det ju nämligen så att man vill ju att själva festandet ska gå så behagligt som möjligt, därför följer tre stycken tekniska detaljer nedan beskrivet på "svarta tavlan".

Vi börjar med att göra burken lite bekvämare att dricka ur. Detta åstakommes genom att medelst tummen (eller båda, den ena på den andra funkar fint) anlägga en väl tilltagen kraft strax under drickar hålet. En typ av "pip" erhålles då, med en helt annan drickar-känsla.
Figur 1:Nästa problem som ska elimineras är att lätt hitta den burk man för närvarande dricker ur. Enkelt, kan det tyckas, den släpper man ju fan inte i första taget... men anta att den är nedställd på bordet framför er, varpå den lätt sammanfaller med de andra tomma (urdruckna) burkarna. Detta scenario såväl som det att en burk fallit ur minnet gör att man rent av kan glömma av en halv öl framme till dagen efter.

Nåväl, om man gör till vana att alltid ta bort öppnar-"fläppen" och stoppa ner den i burken då den är urdrucken kommer man med en lätt blick över bordet att kunna avgöra vilka burkar som är tomma resp. inte avslutade.
Figur 2:Nästa problem är den eviga: "Råka-välta-en-burk-och- spilla-ut-stora-delar-av-ölen-problemet". Detta kommer man delvis runt om man, när man druckit kanske hälften eller mindre, bucklar till burken relativt platt ungefär mitt på den. Detta kommer innebära att om burken skulle välta ökar chanserna att något stannar kvar i den "kammare" som bildas längst ifrån öppningen.
Figur 3: