"Kånka fålle":

Det går till så att man har minst två tävlande lag (eller enskilda personer) som har anförskaffat nya sexpack av typen pappkartongomslag. En sträcka på cirka 20 meter mäts ut mellan två poster (1,2) och lagen ställer upp enligt vanligt stafettförfarande på kö vid post 1. Sexpacket ska sedan bäras (som vanligt) med en hand, ett finger och tummen genom de bägge hålen på ovansidan. Alla ska, en efter en, ta sig från post 1 bort till post 2 tjugo meter bort, runda den och sen tillbaka så snabbt som möjligt varpå en öl tas ur packet och drickes. På vägen får ingen burk tappas. Andra rundan blir betydligt mycket svårare än första... hur svårt är det inte att bära 5,3 eller 1 burk ensamna i ett sexpack?
Tappas en burk får vederbörande ta upp denna och i möjligaste mån stoppa tillbaka den samt ta ett extravarv runt den bortre posten. Detta betyder att om burken tappas halvvägs på vägen tillbaka, måste vederbörande bort och runda post nummer 2 igen.
Varianter kan förekomma där t.ex. hela laget får hjälpa till att dra ölen varje gång, men allt sådant utfaller ju efter situationens läge.


"Öl-doom/Öl-Quake":

Mycket enkelt... Man kör helt enkelt Doom eller Quake i Deathmatch mot varandra över ett nätverk, och den som får en frag/kill/träff sveper en förutbetämd mängd folköl.
Denna mängd är helt upp till hur svårt man vill att detta ska bli... från halva glas 2.8 till en halv burk 3.5 per gång.
(Och kom ihåg att öl i tangentbordet inte är att leka med! Jag talar av egen erfarenhet även om det den gången bara var lättöl, medförde ändå en komplett demontering av hårdvaran.)


"Ölspelet":

...rekommenderas varmt av FF när det kommer till frågor om lekar och dyl. Kommer förmodligen ett litet kapitel här om det senare.