Caps:

Hur spelar man Caps?

Caps spelas med kapsyler från ölflaskor och plastmuggar av valfri sort. Plastmuggarna placeras ut i en ring med en mugg framför varje spelare och dessutom en mittmugg. Spelet funkar bäst med sex spelare eller jämnt antal under det. Alla fyller på sin egen mugg med en valfri dryck till en lagom mängd. Öl är att föredra men vin, cider eller sprit kan även användas. Dessutom så fyller var och en på mittmuggen lite grann så att den blir fylld.
Sker Capsen i studentsammanhang ska studenterna helst vara iförda studentoverall för den förening eller kår som han/hon representerar. Caps kan spelas i tvåmannalag då består en ring av tre sådana lag. Spelarna sitter med benen i kors på ett avstånd från sina muggar som motsvarar varje spelares hela benlängd fullt utsträckt. I kastögonblicket får kastarens armbåge ej vara framför spelarens knä. Ryggen, men framför allt underarmen ska i kastögonblicket hålla en vinkel av nittio grader jämtemot marken.
Man kan närsomhelt begära pekning eller inmätning, pekning då alla måste peka ut sin mugg, inmätning då alla måste visa att de sitter på korrekt avstånd.

Vad går spelet ut på?

Spelet går ut på att kasta så att man träffar motspelarnas muggar. Gör man det, får den träffade muggens ägare tömma innehållet och slå ut ev. kapsyler. Muggen fylls sedan på och spelet fortsätter i medurs ordning. I varianten med dueller (eller "kontring" som det kan kallas) får "den träffade" kontra genom att i sin tur försöka "ge igen" och duellen fortgår tills någon av duellanterna missar motståndarens mugg. Förloraren av duellen dricker ur innehållet i sin egen mugg och slår ut kapsylerna. Spelar man lag Caps så ska båda spelarna dricka ur sina respektive muggar så fort någon i laget begår ett misstag eller förlorar en duell.
Träffar en spelare mittmuggen dricker samtliga spelare ur sina muggar och den som felat dessutom mittmuggen. När mittmuggen är urdrucken så fyller alla spelare den med det de dricker. Tex. så kan mittmuggen innehålla sprit,folköl,starköl,vin m.m.

Speciella regler, Varianter.

Träffar en spelare sin egen eller sin medspelares mugg dricker båda ur innehållet i sina respektive muggar.Ingen poäng utdelas.

Lyckas en motspelare välta en annans mugg så får denne person vars mugg välts dricka upp mittenmuggen som straff.

Kör man med att kapsylerna måste ligga kvar så måste man se till att de ligger under "vattenytan" medelst påfyllning.

Har man mer än 10 kapsyler i sin egen mugg innan man får dricka så måste man dricka en dubbelt, dvs dricka 2 ggr efter varandra. Det är ett straff för att man har druckit för lite och/eller är för duktig.


Lite poängregler: (där man upplevt att kontring är otillåten)

Träff i mugg renderar 1 poäng
Kast i mittmuggen renderar 0 poäng
Kast i sin egen eller medspelares mugg renderar 0 poäng
Kast i fel ordning renderar -5 poäng
Vomering på olämpligt ställe medför -5 poäng

Att lämna spelplanen för ev. toalettbesök måste anmälas ett varv före. På sin tur då anmäler man att man måste gå och står över att kasta. När man sedan får turen tömmer man sin mugg, vänder den uppochner och går.