Julfest 02:


Íl-utspillar-klantskallen #1 (Ola)


Jonas kl.2, Anders kl.5, Emma kl.7, Erick kl.8 och Ola kl.11


"I dasspappersrullens namn skall vi segra!"